Bečić: Skupština mora voditi računa o svakom euru

 Bečić: Skupština mora voditi računa o svakom euru

Foto: Skupština Crne Gore

Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić istakao je u izjavi za Dan da parlament vodi računa o svakom euru. On je to kazao odgovarajući na pitanje da li je Skupština provjerila finansije, s obzirom da su novi ministri u svojim rsorima, kako su i sami izjavili, zatekli totalni javašluk i nekontrolisano rasipanje novca izdržavne kase.

“Prije svega, važno je istaći da finansijskim tokovima Skupštine Crne Gore ne rukovodi predsjednik, već generalni sekretar, koji je nadležan za finansijsko i materijalno poslovanje Skupštine, što je definisano Poslovnikom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Skupštini. Kada je riječ o djelokrugu poslova koji direktno gravitiraju u radu predsjednika, mogu istaći da smo racionalizovali troškove kabineta, kao i ljudskih resursa”, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima u odnosu na rad organizacionih jedinica Skupštine Crne Gore, primijetio je pretežno stabilan i profesionalan odnos, ali i veliki prostor za napredak, posebno u dijelu obezbjeđivanja balansa u stepenu angažovanja zaposlenih.

“Naš zajednički cilj je da podignemo nivo parlamentarizma i parlamentarnog rada, a osnovne pretpostavke zato su jačanje svih tehničkih i ljudskih kapacitetaunutar same organizacije najvišeg zakonodavnog doma”, poručio je Bečić.

On je naglasio da u svojstvu predsjednika parlamenta insistira kod funkcionera nadležnih za finansije da nema rasipanja novca građana i da parlament, u svom radu, vodi računa o svakom euru građana Crne Gore, koji finansiraju rad Skupštine i svih drugih institucija.

“Takav odgovoran odnos zahtijevam od svih funkcionera Skupštine Crne Gore i rukovodilaca organizacionih jedinica. Svako nenamjensko i neracionalno trošenje budžetskih sredstava treba da bude predmet revizije i odgovarajućih sankcija, kako za prethodnu, tako i za aktuelnu, al i i svaku buduću administraciju. Niko ne smije da bude jači i veći od institucija i države Crne Gore, tako da su vrata Skupštine Crne Gore širom otvorena za Državnu revizorsku institu ci ju i njihovu reviziju. Vjerujem da nijedan pojedinac nema ništa protiv takvog pristupa, bilo u dijelu onoga što je iza nas, ili onog što će biti rađeno u narednom periodu”, zaključio je Bečić.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još