BEMAX: Moderan bulevar za dvije godine

 BEMAX: Moderan bulevar za dvije godine

Foto: Bemax

Jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata kompanije Bemax je rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica-Danilovgrad, čija je vrijednost 24 miliona eura, a rok za izgradnju dvije godine.

Jovana Vuksanović, koordinator za niskogradnju u kompaniji Bemax, za Portal Danilovgrad kazala je da dinamika radova teče po planu, te da je rekonstrukcija ovog puta započeta u julu tekuće godine.

“Dužina poteza koji se rekonstruiše je 15km i to od kružnog toka u Danilovgradu do ulaska u Podgoricu. Poprečni profil saobraćajnice činiće četiri saobraćajne trake, širine po 3.25 metara, po dvije saobraćajne trake za svaki smjer vožnje, takođe razdjelno ostrvo, bankine. Na ulazu u Podgoricu u dužini od 500 metara biće i trotoar širine po 2 metra i obostrani trotoar u dužini od 800 metara na ulazu u Danilovgrad“, saopštila je Vuksanović.

Foto: Bemax

Trenutno se izvode zemljani radovi, radovi na iskopu, zamjeni podtla, nasipu, kao i betonski radovi na izgradnji potpornih zidova, i izgradnji novih mostova.

“Što se tiče samih radova, izvodiće se radovi na izgradnji kolovozne konstrukcije, izgradnji potpornih zidova, rekonstrukciji postojećih mostova na trasi, ali i izgradnji novih mostova paralelno sa postojećim, izgradnji podvožnjaka, takođe postaviće se saobraćajna signalizacija. Takođe na ovoj dionici biće izgrađeni i kružni tokovi i to kod JU “Komanski most“, zatim na skretanju na Bandiće, skretanju na Novo selo, za Jastreb i Ćurilac i za Baloče“ objašnjava Vuksanović.

U ovoj kompaniji izuzetno vode računa o bezbjednosti radnika na terenu, pa su tako među zaposlenima i stručna lica iz oblasti zaštite na radu, te se radnici ne susreću sa poteškoćama na terenu.

“Takođe, važno je napomenuti da radove organizujemo tako da se saobraćaj nesmetano odvija, a ukoliko postoji potreba zbog tehnoloških procesa za obustavom saobraćaja, ona ne traje duže od par sati“, istoče sagovornica Portala Danilovgrad.

Foto: Bemax

Investitor ovog značajnog projekta je Uprava za saobraćaj, a Jovana Vuksanović, koordinator za niskogradnju u kompaniji Bemax objašnjava da nijesu riješeni svi imovinsko pravni odnosi, te da se nadaju da će uskoro investitor i to riješiti.

“Mi od investitora, Uprave za saobraćaj, imamo informaciju da je u toku rješavanje preostalih imovinsko pravnih odnosa. Od 15km dužine trase, imovinsko pravni odnosi nijesu riješeni na nekih 1km trase. “

Vuksanović ističe izuzetno dobru saradnju i komunikaciju sa investitorom i dodaje da su od strane investitora sve ugovorene obaveze ispoštovane.

Za kraj našeg razgovora sagovornica navodi da će građani Podgorice i Danilovgrada, kao i cijele Crne Gore, dobiti modernu saobraćajnicu bulevarskog tipa, čijom će se izgradnjom smanjiti gužve, omogućiće se bolja protočnost saobraćaja i samim tim brži transport putnika i roba.

Avatar

Jasna Kaluđerović

Pročitajte još