Budući učitelji ne mogu da obave pripravnički

 Budući učitelji ne mogu da obave pripravnički

Izvor: FOS media

Studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću zatražili su od Studentskog parlamenta i nadležnih da se promijeni model studija na programu za obrazovanje učitelja jer je sadašnjim 5+0 onemogućeno da visokoškolci obavljaju pripravnički i ne mogu da konkurišu za posao, piše Dan.

Na javnom času koji je prošle sedmice organizovao Studentski parlament na Filrzofskom i Filološkom fakultetu u Nikšiću, studenti su istakli da se pitanje studijskog programa Obrazovanje učitelja mora rješavati kroz usklađivanje ovog studijskog programa sa potrebama tržišta rada.

“Prevashodno problem je što je ovaj program akreditovan kao model 5+0, što studentima onemogućava obavljanje stručnog osposobljavanja. Studenti i ako steknu uslov od 180 ects i 240 ects koji je neophodan za stručno ospobljavanje, nemaju mogućnost da konkurišu, jer prilikom apliciranja nisu prepoznati zbog modela studija. Napominju da su više puta inicirali ovo pitanje, i da je uvijek izostajala podrška uprave fakulteta i nadležnih”, ističu iz Studentskog parlamenta.

Iz PSUCG naglašavaju da su studenti iz Nikšića ukazali na postojanje određenih problema u nastavnom procesu.

Ključno ističu uslovljavanje brojem bodova koji se mora ostvariti kao uslov za polaganje na nekim od predmeta.

Osim toga studenti koji propuste predavanja kod pojedinih profesora nemaju mogućnost da izađu da polažu ispit. Studenti su kao jedno od pitanja pomenuli i pitanje plaćanja ispita kao što je predmet „Skijanje“ i obuka iz istog, za koju studenti moraju da izdvajaju nekoliko stotina eura (između 300 do 500 eura) pri čemu teret studiranja direktno pada na njihove roditelje.

Suštinu toga problema iznose kao nejasnu sa stanovišta da ne postoji nikakvo razumijevanje od uprave fakulteta ako student nema mogućnosti da plati obuku. Nažalost, svi koji nisu bili u mogućnosti da je plate, nisu mogli biti dio obuke, čime nisu mogli polagati ni predmet.

Ukazano je i na to da neki od profesora nikako ne drže nastavu, već da je to prepušteno njihovim saradnicima u nastavi. Smatraju da se tako ne može osigurati kvalitet nastave, ako se profesori rukovode tim načinom rada poručili su studenti na javnom času.

Studenti Filološkog fakulteta su ukazali da je neophodno ostvariti bolju komunikaciju i saradnju uprave sa studentima.

Smatraju da im nedostaje odgovor kada su u pitanju problemi studenata koji treba da se osluškuju i rješavaju.

“Između ostalog istaknuta je (ne)pravovremenost i ispravnost informacija koje se plasiraju studentima, kao što je bio slučaj sa prijemnim ispitom za studente koji su konkurisal i na upis za dvogodišnje master studije. Očekujemo da će se izborom novog studenta povjerenika omogućiti bolja korespondencija i saradnja uprave sa studentima”, navode iz SPUCG.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još