Član najuže porodice može posjetiti pacijenta u KCCG uz strogo poštovanje mjera

 Član najuže porodice može posjetiti pacijenta u KCCG uz strogo poštovanje mjera

Foto: FOS Media

Najuži član porodice od septembra 2020. može uz jasno definisanu proceduru i strogo poštovanje epidemioloških mjera kratko posjetiti životno ugroženog pacijenta koji se liječi u Kliničkom centru Crne Gore jednom do dva puta nedjeljno.

Saopštenje Kliničkog centra prenosimo u cjelosti.

„Obavještavamo javnost da, od septembra mjeseca 2020. godine, najuži član porodice može uz jasno definisanu proceduru i strogo poštovanje epidemioloških mjera kratko posjetiti životno ugroženog pacijenta koji se liječi u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) jednom do dva puta nedeljno. Posjeta se ne odnosi na pacijente oboljele od COVID-19 infekcije. Navedene posjete su dozvoljene nakon što su učestali prigovori građana pozivajući se na ljudska prava. Tadašnji Krizni medicinski tim KCCG tražio je izjašnjenje epidemiloga koji su dali preporuke na osnovu kojih se može obaviti posjeta i kojih se svi moraju strogo pridžavati. Dakle, član najuže porodice obrati se u pisanoj formi generalnom direktoru KCCG ili zaštitniku prava pacijenata i nakon što dobije pisanu potvrdu za odobrenje posjete istu ostvari posredstvom zaštitnik prava pacijenata naše ustanove. Potrebno je da ima negativan PCR test koji nije stariji od 48h ili 72h ili pozotivan serološki test o prisustvu antitijela da je prebolovao koronu. Termin posjete se dogovara sa menadžmentom klinike u kojoj se liječi pacijent i ostvaruje se uz poštovanje svih epidemioloških mjera, odnosno, obavezno nošenje zaštitne opreme.

Takođe je omogućena i posjeta sveštenog lica bilo koje konfesije uz gore navedene mjere, stim što je u ovom slučaju obavezna pisana saglasnost generalnog direktora KCCG i svih pacijenata koji dijele sobu sa tim pacijentom. U suprotom radi se o kršenju epidemioloških mjera i protokola koje je uveo KCCG dok traje epidemija.

Stim u vezi, povodom informacije koja je objavljena putem društvenih mreža a koju su prenijeli i pojedini mediji, da su dva sveštenika pričešćivala pacijente u KCCG i nudila pričešće i drugim pacijentima, obavještavamo javnost da je menadžment KCCG pokrenuo postupak utvrđivanja istinitosti tih navoda. Ukoliko se dokaže da se navedeni incident zaista desio, bez poštovanja gore navedenog protokola, protiv odgovornih zaposleni biće pokrenut disciplinski postupak i preduzeće se dalje mjere i radnju u skladu sa našim nadležnostima.

Naglašavamo još jednom da se posjeta može ostavriti samo kod životno ugroženih pacijenata uz poštovanje navedenu procedure.“

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još