Crna Gora čeka na sredstva iz Fonda solidarnosti

 Crna Gora čeka na sredstva iz Fonda solidarnosti

Foto: Gov.me

Crna Gora još nije dobila odgovor Evropske komisije na zahtjev koji je uputila 23. juna ove godine, a koji se odnosi na gotovo pola miliona eura koje je kroz Fond solidarnosti tražila od Evropske unije, prenosi portal RTCG.

„S obzirom na veliki broj prijava iz država članica EU, ali i država van EU koje imaju pravo na korišćenje sredstava ovog fonda, kao i imajući u vidu kompleksnost procesa provjere prijavljenih troškova, još uvijek čekamo na odgovor Evropske komisije u vezi sa ocjenom aplikacije koju je uputila Crna Gora“, kazali su Pobjedi u Kancelariji za evropske integracije.

Iz Kancelariji za evropske integracije su naveli da je u skladu sa instrukcijama dobijenim od strane Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije, Kancelarija za evropske integracije, u ime Vlade Crne Gore, 5. juna 2020. godine prvo uputila pismo namjere Crne Gore u vezi sa njenim učešćem u Fondu solidarnosti Evropske unije.

U skladu sa definisanim rokom, punu aplikaciju za korišćenje sredstava fonda uputili su, kako kažu, 23. juna 2020. godine.

„Kancelarija za evropske integracije je 4. avgusta 2020. godine dobila povratnu informaciju od Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije, da je aplikacija primljena i uzeta u razmatranje, kao i da je u toku razmatranje svih zahtjeva i dostavljene dokumentacije ostalih država i da će povratna informacija biti upućena kako Crnoj Gori tako i ostalim aplikantima, čim to bude moguće“, pojasnili su iz Komisije.

Evropska komisija ih je, kako navode, ovom prilikom informisala da u cilju pružanja jednakog i kvalitetnog tretmana svih dostavljenih aplikacija, cjelokupan proces zahtijeva vrijeme i dodatan, posvećen angažman službenika Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku uključenih u ovaj proces.

„S obzirom na veliki broj prijava iz država članica EU, ali i država van EU koje imaju pravo na korišćenje sredstava ovog fonda, kao i imajući u vidu kompleksnost procesa provjere prijavljenih troškova, još uvijek čekamo na odgovor Evropske komisije u vezi sa ocjenom aplikacije koju je uputila Crna Gora“, ističu u KEI.

Vlada Crne Gore aplicirala je za sredstva iz Fonda solidarnosti EU i ukoliko aplikacija bude prihvaćena, moći će da računa na 425.000 bespovratne pomoći od Evropske komisije.

Evropska unija je ranije ove godine usvojila izmijenjeni tekst Uredbe o Fondu solidarnosti, čime se opseg njegovih sredstava, koji su ranije bili dostupni samo za prirodne katastrofe u zemljama članicama, proširuje na vanredne situacije vezane za javno zdravlje.

Ove fondove, predviđeno je novom uredbom, moći će da koriste i zemlje kandidati, među njima i Crna Gora.

Prema Uredbi, država koja je pogođena pandemijom mogla je do 24. juna da podnese prijavu za sredstva koja će se trošiti na medicinsku opremu, zaštitnu opremu, njegu i posebnu pomoć ranjivim grupama. Važiće princip po kojem će za svaku zemlju biti izdvajana sredstva bez obzira na to ko se prvi prijavio.

Da bi se država kvalifikovala, potrebno je da predviđeni troškovi za suzbijanje krize budu veći od 1,5 milijardi eura ili 0,6 odsto bruto nacionalnog dohotka te države. Sredstva iz Fonda solidarnosti pokriće 2,5 odsto iznosa ispod navedenog praga i šest odsto iznosa iznad njega. Svaka država mogla je da se po jednom prijavi za sumu novca o kojoj će odluku donositi Evropski parlament i Savjet EU.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još