Direktorica OŠ “Vuko Jovović“: Ništa ne može zamijeniti živu riječ i duh učionice

 Direktorica OŠ “Vuko Jovović“: Ništa ne može zamijeniti živu riječ i duh učionice

Foto: O.Š. “Vuko Jovović“

Osnovna škola „ Vuko Jovović“ je nakon temeljnih i zahtjevnih priprema za novu školsku godinu, počela sa radom 1. oktobra 2020. godine, u promijenjenim uslovima koje je nametnula epidemiološka situacija u društvu.

“Prilikom planiranja  organizacije nastave vođeno je računa da se olakša rad svim akterima vaspitno – obrazovnog procesa, takođe da roditelji budu o svemu informisani na vrijeme. Svi zaposleni u školi bilo da su angažovani na administrativnim poslovima ili da čine nastavno – tehničko osoblje, imaju precizno utvrđena zaduženja tako da se vaspitno – obrazovni proces odvija bez problema i u skladu sa predviđenim Godišnjim planom i programom rada škole“, za portal Danilovgrad objašnjava direktorica Osnovne škole “Vuko Jovović“, Nataša Vuletić i dodaje da je rad u školi je organizovan onako kako je i planiran uz poštovanje svih propisanih mjera i uz poštovanje preporuka dobijenih od Ministarstva prosvjete.

“Digitalizacija i digitalne platforme su obilježile nastavni proces u proteklom periodu. Nastava u školi za učenike prvog i drugog ciklusa se odvija u više smjena i više grupa, sa početkom u 08:00 h i završetkom u 16:20 h, dok je za učenike trećeg ciklusa organizovana online nastava koja se odvija preko Microsoft 365 Office, paket programa (Teamsa). Ova aplikacija, između drugih opcija, omogućava direktnu audio-vizuelnu komunikaciju nastavnika sa učenicima. Takođe, za ove učenike se organizuju konsultacije u školi na svakih 15 dana iz svih predmeta“, ističe Vuletić.

Škola je, učenicima koji nijesu u mogućnosti da pohađaju online nastavu, zbog neadekvatne tehničke opreme neophodne za rad, obezbijedila da u kontitnuitetu i kvalitetno prate nastavni proces. Nastavni materijali se ovim učenicima dostavljaju na kućnu adresu.

Direktorica ove ustanove ističe da su izuzetno ponosni jer izazove sa kojima se svakodnevnoo susreću, uspješno prevazilaze.

“Moramo se osvrnuti i na izazove sa kojima se suočavaju naši nastavnici. Njihovom radu su prethodile takođe velike pripreme, trud i zalaganje, koji se može vidjeti na svakom njihovom času, kao i zadovoljnim licima učenika i roditelja. Izazov za njih prilikom online učenja je i koncept prilagođavanja nastavnog sadržaja ovom obliku rada. Moramo istaći i da su nastavnici opterećeni dodatno, samim tim što je njihovo radno vrijeme duže od dosadašnjeg, pa njihova radna nedelja ima više od 40 radnih sati, jer veliki broj njih izvodi kako redovnu tako i online nastavu“, objašnjava Vuletić.

Takođe, Vuletić ističe veliki napor i trud koje ulažu higijeničarke, kako bi se stvorili maksimalni higijenski uslovi i obezbijedio bezbjedan boravak učenika i zaposlenih u školi.

Kombinovani model nastave, fizička distanca, nedostatak igre, druženja, izuzetno utiču na razvoj djeteta.

“Učitelji i nastavnici se slažu da to utiče na njihovu socijalizaciju, ali itekako imaju razumijevanja za njih, jer smo svjesni koliko je važno da djeca u ovim okolnostima izađu sa što manje trauma i da nakon završetka budu sposobna za socijalnu komunikaciju sa vršnjacima, na istom nivou, kao i prije početka pandemije“,  navodi Vuletić.

Za portal Danilovgrad, direktorica O.Š “Vuko Jovović“ objašnjava da su nakon prvih provjera znanja primijetili da su učenici ostvarili solidne rezultate, ali da su isti lošiji u odnosu na rezultate koji se  ostvaruju u redovnim okolnostima.

“Mišljenja smo da ništa ne može da zamijeni neposrednu nastavu, živu riječ i duh učionice, jer je to preduslov za motivaciju učenika, samostalnost i kontinuitet u radu.“

Za kraj našeg razgovora, direktorica Nataša Vuletić poziva djecu, roditelje i sugrađane da poštuju mjere.

“Poštovani sugrađani i roditelji, draga djeco, želimo da vam poručimo da samo zajedno možemo savladati sve nove izazove i odgovoriti potrebama vremena u kojem živimo. Djeca su naša budućnost, zato moramo da im sačuvamo zdravlje i pružimo znanje. Svima vama želimo dobro zdravlje i apelujemo da budemo i ostanemo odgovorni, kao što to čine naši učenici, najmlađi žitelji grada, koji nam svima mogu poslužiti kao primjer odgovornog i solidarnog ponašanja.“

Avatar

Jasna Kaluđerović

Pročitajte još