DRI će utvrditi pravilnost finansijskih i drugih radnji

 DRI će utvrditi pravilnost finansijskih i drugih radnji

Državna revizorska institucija (DRI) će, prilikom revizije Završnog računa budžeta za ovu godinu, utvrditi pravilnost finansijskih i drugih radnji subjekta revizije u cilju vrednovanja usklađenosti sa važećim zakonima i drugim propisima.

DRI će, kako su saopštili njeni predstavnici, utvrditi i da li je Završni račun sastavljen u skladu sa Zakonom o budžetu za ovu godinu i o tome izvjestiti Skupštinu.

„Polazeći od činjenice da DRI, na osnovu saznanja pribavljenih revizijom, a u skladu sa Zakonom o DRI, može savjetovati Skupštinu i Vladu o pojedinačnim finansijskim mjerama i važnim propisima, Senat DRI ostaje otvoren u dijelu pružanja svojih saznanja i mišljenja, po pozivu ovih insitucija“, navodi se u saopštenju vrhovne revizije nakon sjednice Senata koja je održana danas.

Iz DRI su kazali da Vlada, shodno Ustavu, vodi unutrašnju politiku, predlaže budžet i završni račun, a shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti obavlja uravnoteženje budžeta, ako tokom fiskalne godine dođe do povećanja planiranih izdataka ili smanjenja planiranih primitika.

„Takođe, Ministarstvo finansija, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, potrošačkim jedinicama odobrava sredstva od jedne dvanaestine stvarnih izdataka u prethodnoj fiskalnoj godini, ako se godišnji zakon o budžetu ne donese do 31. decembra tekuće za narednu fiskalnu godinu“, dodaje se u saopštenju.

Predstavnici DRI su još jednom upozorili da se sredstva odobravaju potrošačkim jedinicama koje su utvrđene godišnjim zakonom o budžetu, koji je usvojila Skupština, za prethodnu godinu.

„Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti u članu 34 utvrđuje da budžet sadrži izdatke potrošačkih jedinica po organizacionoj, funkcionalnoj, ekonomskoj, progarmskoj i projektnoj klasifikaciji i shodno tome privremeno finansiranje moguće je samo kod zakonom utvrđenih potrošačkih jedinica“, dodaje se u saopštenju.

Za tačnost i pravilnost izvršenja budžeta odgovoran je ministar finansija.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još