EPCG za kredite duguje 39,6 miliona eura

 EPCG za kredite duguje 39,6 miliona eura

Dugoročni krediti Elektroprivrede (EPCG) su na kraju prošle godine iznosili 39,6 miliona EUR, što se odnosi na sedam kredita koji su uzeti kod međunarodnih finansijskih institucija, pokazuju podaci revizorskog izvještaja za prošlu godinu revizorske kuće BDO.

Dan prenosi da od 39,6 miliona EUR duga po osnovu kredita u narednih godinu na naplatu dolazi 11,87 miliona EUR.

Dug za kredite sa varijabilnim kamatnim stopama iznosi 33,3 miliona, a sa fiksnim 6,3 miliona EUR.

EPCG je prije desetak dana promijenila upravni odbor, pa je na čelne pozicije u energetskoj kompaniji postavljen kadar Demokratskog fronta i Demokrata, Milutin Đukanović i Nikola Rovčanin, koji će obavljati funkcije predsjednika odbora direktora i izvršnog direktora.

Najveći dug po osnovu kredita EPCG ima prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) od 24,89 miliona EUR. Taj kreditni dug se sastoji iz dvije tranše.

“Ugovor o kreditu koji je na dan 31. decembar iznosio 7,63 miliona EUR potpisan je krajem 2010. godine i ugovor o kreditu koji je na kraju prošle godine iznosio 17,25 miliona, a potpisan je 1. aprila 2014. godine”, navodi se u izvještaju.

Dugoročne obaveze prema International Development Association – World Bank (IDA – World Bank) iznose 1,2 miliona, a sastoje se takođe od dva zajma.

“Jedan kredit je korišćen za hitnu stabilizaciju snabdijevanja električnom energijom i raspoređen je na direkciju društva i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS). Kredit je odobren krajem 2002. godine, a rok dospijeća mu je 1. maj naredne godine”, navodi se u izvještaju.

Kredit je beskamatan, a kao sredstvo obezbjeđenja data je garancija Vlade. Stanje duga po osnovu tog kredita je 674,74 hiljade EUR.

“Drugi kredit kod IDA-e dospijeva na naplatu 15. maja 2027. godine. Stanje duga po osnovu tog kredita je 528,29 hiljada EUR. On je takođe beskamatan i ima garanciju Vlade”, dodaje se u izvještaju.

Dug po osnovu kredita kod Evropske investicione banke (EIB) je iznosio 2,22 miliona i korišćen je za rekonstrukciju energetskog sektora i raspoređen je na Funkcionalnu cjelinu (FC) Proizvodnju (HE „Piva” i HE „Perućica”) i FC Prenos (CGES).

“Kredit je odobren u avgustu 2002. godine u ukupnom iznosu od osam miliona EUR i isplaćen je u tri tranše. Prva tranša je odobrena po fiksnoj kamatnoj stopi 4,62 odsto i dospijeva 30. aprila 2024. godine. Druga tranša je odobrena po fiksnoj kamatnoj stopi 3,949 odsto i dospijeva 30. aprila 2025. godine”, precizira se u izvještaju.

Treća tranša, kako se dodaje, odobrena je po fiksnoj kamatnoj stopi 4,603 odsto i dospijeva za plaćanje 31. oktobra 2025. godine. Kao sredstvo obezbjeđenja redovnog izmirenja obaveza data je garancija Vlade.

Ukupne dugoročne obaveze prema KfW-u 31. decembra iznosile su 5,85 miliona EUR, od čega je dio obaveza koji se odnosi na kredite date društvu na dan 31. decembar prošle godine iznosio 4,9 miliona, a dio obaveza koji se odnosi na kredite koji su prenijeti na CGES iznosio je 953,89 hiljada EUR.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još