Klica tvrdi da je nezakonito smijenjen sa funkcije direktora NP

 Klica tvrdi da je nezakonito smijenjen sa funkcije direktora NP

Izvor: Nacionalni parkovi Crne Gore; Arhiva

Pred podgoričkim Osnovnim sudom krajem maja bi trebalo da počne postupak po tužbi bivšeg direktora Nacionalnih parkova Elvira Klice koji traži da sud, kao nezakonitu, poništi odluku Upravnog odbora kojom je smijenjen.

Na funkciju direktora Vlada ga je imenovala u junu 2017, a UO ga je 23. decembra prošle godine smijenio zbog, kako je navedeno, nesavjesnog finansijskog poslovanja i nezakonitog zapošljavanja, piše Pobjeda. 

Šest dana kasnije i Vlada je donijela odluku o njegovom razrješenju, pa, kako se navodi u tužbi, postoje dvije odluke donijete od dva različita organa.

U tužbi Klice, kojeg zastupa advokat Marko Hajduković, stoji da, prema statutu i odluci o organizovanju ovog javnog preduzeća, Upravni odbor nije nadležan da donosi takve odluke.

Osim toga tužbom ukazuju i na formalne nedostatke, jer odluka ne sadrži dispozitiv, a u obrazloženju nema nužno potrebnih razloga za razrješenje.

Ono što, kako tvrde, dovodi u pitanje transparentnost i zakonitost odluke o razrješenju, jeste što nema podataka kada je održana sjednica UO, koji je bio dnevni red, niti sa kojim brojem glasova je usvojena odluka.

Ukazuju da postupak nije sproveden na pravno valjan način, posebno imajući u vidu da Klica, kao direktor, nije bio pozvan niti je prisustvovao toj sjednici. Sporno je i obrazloženje da je Klica smijenjen zbog „nesavjesnog finansijskog poslovanja i nezakonitog zapošljavanja“, jer nije navedeno na osnovu kojih dokaza i činjenica je to utvrđeno.

„Ako se ima u vidu da u dijelu poslovanja tuženog, a shodno statutu, UO između ostalog donosi godišnje programe upravljanja, investicione odluke, utvrđuje poslovnu politiku i godišnji finansijski plan, a direktor izvršava odluke UO, nije jasno na osnovu čega UO smatra da postoji bilo kakva odgovornost Klice, kao direktora, sve i da se pođe od pretpostavke da je posrijedi nesavjesno finansijsko poslovanje“, stoji u tužbi.

Tvrde da nema obrazloženja ni za navode o nezakonitom zapošljavanju i ukazuju da ne postoji nijedna pravosnažna odluka o poništenju akta o zapošljavanju za vrijeme Klicinog mandata.

„Razrješenje direktora prije isteka mandata, a protiv njegove volje, ima karakter opoziva direktora sa funkcije, koji je pravno moguć samo ako direktor ne izvršava svoje ugovorne ili zakonske obaveze, pa se dolazi do jasnog zaključka da rješenje o razrješenju mora biti valjano obrazloženo i zasnovano na odgovarajućem činjeničnom stanju, potkrijepljeno pravno valjanim dokazima“, stoji u tužbi.

Tvrde da su na taj način povrijeđene odredbe Zakona o radu kojima je poslodavac dužan da obrazloži odluku o otkazu, a čiji je cilj upravo sprečavanje samovolje i arbitrarnog postupanja poslodavaca prilikom razrješenja, odnosno otkaza. Ukazuju da odluka ne sadrži ni pouku o pravnom lijeku, čime je dovedeno u pitanje pravo na pravni lijek.

U odgovoru advokata Nacionalnih parkova Igora Martinovića stoji da je tužba neblagovremena, nedozvoljena, pravno neutemeljena i neosnovana. Ukazuju da se tužbom traži poništenje akta UO od 23. decembra koji nije proizveo posljedice na koje tužilac ukazuje, već su one nastale rješenjem Vlade Crne Gore od 29. decembra prošle godine kojim je Klica smijenjen.

Tvrde da je odluka UO o Klicinom razrješenju objavljena na oglasnoj tabli istog dana sa čim je on bio upoznat.

Imajući u vidu da je tužbom priroda spora ocijenjena kao radno- pravna, ukazuju da je rok za pokretanje sudskog postupka počeo teći idućeg dana i istekao 7. januara, zbog čega tužbu ocjenjuju neblagovremenom, jer je podnijeta 3. februara.

Ukazuju da je Klica smijenjen na osnovu odluke Vlade i to na prijedlog ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Vladine komisije za kadrovska i administrativna pitanja.

Zbog toga je, smatraju, tužba protiv NPCG, nedozvoljena.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još