Koronu preležala 73 zatvorenika

 Koronu preležala 73 zatvorenika

Foto: FOS Media

Od početka pandemije do 23. decembra u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija registrovana su 73 slučaja infekcije kod lica lišenih slobode i 127 kod službenih lica od Covid-19, saopšteno je Dnevnim novinama iz službe za odnose sa javnošću UIKS-a.

“Kada su u pitanju lica lišena slobode kod kojih je utvrđeno prisustvo korona virusa, imali su i/ili imaju lakšu kliničku sliku, i nije bilo potrebe za bolničkim liječenjem (izuzev u jednom slučaju zbog primarne bolesti tog lica). Najstariji zatvorenik obolio od korona virusa je 65 godina starosti, dok je najmlađi 19 godina starosti”, navodi se u odgovoru dostavljenom DN.

Naime, 23. decembra za 50 lica lišenih slobode utvrđeno je da su pozitivna na koroba virus, međutim ovih dana očekuje se ozdravljenje kod 41 lica.

Kada su u pitanju službena lica, na dan 23. decembra aktivno je bilo 17 slučajeva infekcije korona virusom.

“U cilju kvalitetnijeg suprotstavljanja širenja korona virusa u zatvorskom sistemu, preduzimaju se posebne mjere. Sektor za zdravstvenu zaštitu UIKSa svakodnevno je u kontaktu sa Institutom za javno zdravlje i Kliničkim centrom Crne Gore, te sa na dnevnom nivou razmjenjuju informacije o stanju, radnjama i mjerama koje se preduzimaju i imaju se preduzeti u cilju preveniranja širenja virusa u UIKS-a”, saopšteno je iz UIKS-a.

Od zaštitnih mjera među zaposlenim, kao i među zatvorenicima i pritvorenicima iz UIKS-a izdvajaju sljedeće mjere: obaveza nošenja zaštitnih maski, držanje socijalne distance, dezinfekcije prostorija u kojima borave zaposleni, kao i lica lišena slobode, održavanje higijene ruku svih u UIKS-a, svakodnevno mjerenje tjelesne temperature zaposlenim prilikom dolaska na posao kako bi se spriječio ulazak inficiranog službenika u UIKS-a, kao i mnoge druge mjere.

Podsjećamo, u jednom od izvještaja Nacionalnog preventivnog mehanizma (NPM) sačinjenog nakon obilaska UIKS-a, i to ženskog odjeljenja, izvršena je i posjeta krojačke radionice u kojoj je tada bilo tri zatvorenice.

“One su navele da su od početka marta do 31. jula sašila 2.500 maski za potrebe službenika i zatvorenika u UIKS-u. Navele su da vole da rade, da su uslovi boravka optimalni i da je u zatvoru generalno pozitivna atmosfera”, navodi se u izvještaju.

Tokom obilaska, u UIKS-u je bilo radno angažovano 10 zatvorenica, što je 47 odsto od ukupnog broja zatvorenica.

“Kao i prethodnih godina radna mjesta koja su na raspolaganju odnose se na održavanje higijene, rad u krojačkoj radionici, uslužne djelatnosti, spremanje hrane i rad u vešeraju”, navodi se u izvještaju.

Zatvorenice koriste pravo na šetnju i relaksaciju i tokom cijelog dana imaju mogućnost da borave u dvorištu. Tokom obilaska ovog odjeljenja zapaža se specifičnost aktuelne situacije u vezi sa epidemijom deprivacija kontakata sa članovima porodice, odsustvo rekreativnih i kulturnih aktivnosti. Pozitivna su nastojanja Uprave UIKS-a da se kroz uspostavljanje tehničkih uslova podrži obavljanje video-poziva sa članovima porodice.

Trenutna epidemiološka situacija uticala je i na održavanje ročišta u sudovima, tako je prije dvije sedmice odloženo ročište za kontrolu optužnice u jednom predmetu zbog izostanka šestorice okrivljenih koji se nalaze u UIKS-u, a koji su tada bili pozitivni na korona virus. Sedmicu kasnije ročište u istom predmetu je opet odloženo, iz istog razloga, a u pitanju je bio jedan pritvorenik koji je bio pozitivan na korona virus.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još