Kreirali preporuke za unapređenje prava djece

 Kreirali preporuke za unapređenje prava djece

Foto: Advokatska komora Crne Gore

Sagledavši aktuelnu sudsku praksu, multidisciplinarna Komisija je sačinila Analizu porodidno-pravnih predmeta, u kojima se odlučivalo o pravima i interesima djece i kreirala preporuke za unapređenje iste, te pripremila Analizu o primjeni pojedinih instituta krivičnog prava, koji su u cilju zaštite ličnosti maloljetnika, sa preporukama kako obezbijediti postupanje nadležnih organa na način koji neće ugroziti integritet djeteta, kazali su iz Advokatske komore Crne Gore, prenosi FOS.

Predstavnici Komisije za implementaciju Projekta promocije instituta pružanja pravne pomoći po mjeri djeteta upoznali su juče, predsjednicu Vrhovnog suda, Vesnu Medenicu, sa ključnim ishodima svog dosadašnjeg angažmana.

Iz Advokatske komore su naglasili da je Komisija sačinila Analizu porodidno-pravnih predmeta, u kojima se odlučivalo o pravima i interesima djece i kreirala preporuke za unapređenje iste.

Projekat se realizuje u okviru inicijative ,,Jednak pristup pravdi za djecu“, koju zastupa Ministarstvo pravde, uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku pomoć Vlade Kraljevine Norveške, dok je realizacija povjerena Advokatskoj komori Crne Gore, u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još