Mugoša: Planiram da odradim puni mandat do kraja 2024.

 Mugoša: Planiram da odradim puni mandat do kraja 2024.

Foto: Vlada Crne Gore

Direktor Poreske uprave PU Miomir M. Mugoša planira da odradi puni mandat na toj poziciji, uprkos najavama Vlade da će biti smjena na svim nivoima. On je kazao da su se u ovoj godini suočili sa najvećim izazovima zbog pandemije virusa korona, te da će plan naplate donijeti u 2021. godini.

Mugoža za Dan podsjeća da je nakon javnog konkursa sprovedenog u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima na poziciju direktora Poreske uprave po drugi put postavljen 21. novembra 2019. godine, tako da mu mandat ističe 21. novembra 2024. godine, shodno odredbama pomenutog zakona.

“Posao rukovođenja Poreskom upravom sprovodim uz maksimalnu ličnu i profesionalnu posvećenost, a imajući u vidu intenzivne napore i zalaganja svih službenika Poreske uprave, kao i rezultate koje naša institucija godinama ostvaruje u naplati budžetskih prihoda, sankcionisanju sive ekonomije, modernizaciji poslovnih procesa i podsticanju dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa kroz proaktivni odnos sa privredom, mandat direktora Poreske uprave planiram da sprovedem do kraja, bez obzira na politička dešavanja unašoj državi”, kaže Mugoša.

Nakon rekordnog ostvarenja naplate tokom 2019. godine, Poreska uprava je u 2020. godinu, kako kaže Mugoša, ušla sa ambiciozno postavljenim naplatnim zadatkom, posebno imajući u vidu pokazatelje značajnog fiskalnog potencijala crnogorske privrede.

“Međutim, početkom pandemije zarazne bolesti Kovid-19 privreda se suočila sa velikim izazovima u poslovanju, koji su ugrozili opstanak velikog broja subjekata na tržištu, smanjenje broja radnih mjesta i opsege privrednih tokovauopšte. Naravno da su se sve ove okolnosti odrazile i na aktivnosti Poreske uprave i efikasnost u naplati prihoda”, kaže Mugoša.

Poreska uprava 2020. godinu završava sa, kako dodaje, vrlo dobrim rezultatima u naplati, kako u odnosu na plan sačinjen nakon rebalansa budžeta krajem juna, tako i u odnosu na 2019. godinu, s obzirom na podatke koji pokazuju drastičan pad BDP-a i privrede.

“Naime, na dan 29. 12. 2020. godine ukupna naplata iznosila je 1.081.494.468 eura, što je 48,5 miliona eura (pet odsto) preko cjelokupnog godišnjeg plana, a 77 miliona eura (6,5 odsto) ispod ostvarenja iz 2019. godine. Očekujem da će ovaj rezultat sa podacima do 31.12.2020. godine biti znatno veći u odnosu na zacrtani plan”, poručio je Mugoša.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još