Imenovana tri nova prorektora UCG

 Imenovana tri nova prorektora UCG

Foto: FOS Media

Profesori Irena Orović, Sanja Peković i Veselin Mićanović, naimenovani su danas za prorektore Univerziteta Crne Gore, prenosi FOS.

Kako je saopšteno iz PR službe Univerziteta, Upravni odbor UCG je imenovao Orović za prorektora za nauku i istraživanje, Pekovića za prorektora za internacionalizaciju, a Mićanovića za nastavu.

Predsjednik Upravnog odbora Duško Bjelica kazao je da je od kadrovskih pitanja na dnevnom redu bio i izbor potpredsjednika Upravnog odbora, za kojeg je imenovan Miran Begić, kao i izbor profesorice Đurđice Perović za vršioca funkcije dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo.

Iz UCG su naveli da je Orović redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta, a pored funkcije prorektora, u prethodnom mandatu, bila je predsjednik Naučnog odbora Senata Univerziteta.

Peković je vanredna profesorica na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, direktor je Centra za unapređenje kvaliteta na UCG, član Senata UCG i potpredsjednik Upravnog odbora Naučno-tehnološkog parka Crne Gore.

Mićanović je vanredni profesor na Filozofskom fakultetu, a bio je na poziciji rukovodioca Studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, a od septembra ove godine angažovan je kao prodekan za razvoj i finansije na tom fakultetu.

Begić je redovni profesor i nekadašnji dekan Muzičke akademije, dok je Perović, kao doktor nauka i ekspert u oblasti turizma, bila koordinator i član brojnih međunarodnih, nacionalnih, kao i bilateralnih projekata.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još