Opada vodostaj Morače i Zete, na Žabljaku Crnojevića kritično

 Opada vodostaj Morače i Zete, na Žabljaku Crnojevića kritično

Izvor: MPŠV

Prestanak padavina povoljno će se odraziti na vodostaj rijeka, kaže hidrolog Darko Novaković, dodajući da se već bilježi pad nivoa vode Morače i Zete, prenosi portal RTCG.

„Imali smo sreće jer je zbog sušne godine vodostaj Skadarskog jezera bio nizak, inače bismo sa padavinama prethodnih dana imali mnogo više problema. Već od 11. januara vodostaji rijeka su u padu. Imali smo kišnu epizodu, međutim to nijesu neuobičajeni vodostaji za naše rijeke jadranskog sliva“, kaže on. 

Dodao je da su vodostaji Morače i Zete u padu.

„Jezero već uravnjava tu svoju plimu. Mirno je, došlo je do nekih 8,30 do 8,40 metara nadmorske vidine, to jesu velike vode, ali nijesu ekstremno velike“, kaže on.

Dodaje da je nivo rijeke Zete vio veći nego u prethodnih deset godina.

 „Imali smo baš niske vodostaje, bio je dug sušni period. Kada imate tako nizak nivo jezera, sa ovim padavinama nije došlo do problema, međutim da nije bila tako sušna godina, da je nivo bio srednji, vodostaj bi bio dva metra viši, što bi već bio problem“, kaže Novaković.

Na Žabljaku Crnojevića kritično, problem nedostatak vode

Delegacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na čelu sa ministrom Aleksandrom Stijovićemposjetila je Žabljak Crnojevića i razgovarala sa mještanima ugroženim od poplava kako bi im ponudila adekvatnu pomoć i podršku.

Stijović je obećao pomoć koja će biti obezbijeđena u vidu stočne hrane i sijena na zahtjev domaćinstava koji su pretrpjeli štetu od poplava i koja im je tom prilikom uništila dio zaliha.

Takođe, dogovoreno je da će Ministarstvo u skladu da dobrom praksom pomoći u saniranju štete domaćinstvima koju su pretrpjeli u stočnom fondu.

Mještani su uputili molbu Stijoviću da im se obezbijedi pristup vodovodu, jer iako se nalaze na samo dva kilometra od regionalnog vodovoda nemaju pijaću vodu.

Stijović i građani su se saglasili da nedostatak vode za piće predstavlja najveći problem ovog podneblja i nepremostivu prepreku za razvoj Žabljaka Crnojevića kao turističke destinacije i mjesta adekvatnog za život građana u 21. vijeku.

Mještani su se požalili da je Žabljak Crnojevića, koji je na UNESCO-voj listi, između ostalog i istorijska kolijevka Crne Gore ali da i pored toga nikada nije pogledana na adekvatan način od prethodnih vlada.

Česta pojava jeste da domovi tog dijela Crne Gore nemaju napajanja električnom energijom po nekoliko dana, a da čak ni putokazi nijesu adekvatno uređeni.

Osim toga, mještani se žale da je put uništen, a šljunak se eksploatiše, što govori da su prepušteni samo sebi.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još