Orjentir za članstvo u EU da bude 2025.

 Orjentir za članstvo u EU da bude 2025.

Foto: Vlada Crne Gore

Orijentir crnogorskim institucijama trebalo bi da bude 2025. godina kao okvir za članstvo postavljen u strateškim dokumentima EU, što znači da do kraja 2023. godine sva pravna tekovina EU mora biti prenijeta u domaće zakonodavstvo, a institucije osposobljene da je sprovode, poručila je u intervjuu za Pobjedu glavna pregovaračica sa EU Zorka Kordić.

To je, kaže ona, ujedno i strateško opredjeljenje ove Vlade, da do kraja svog mandata obezbijedi unutrašnju spremnost zemlje za članstvo.

Crna Gora koja je sada, kako je podsjetila, jedina država kandidat sa svim otvorenim poglavljima, staviće tokom 2021. godine, prema riječima Kordić, „snažan akcenat na ispunjavanju preostalih privremenih mjerila za poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Sloboda, pravda i bezbjednost“.

„Paralelno sa zajedničkim naporima sve tri grane vlasti u reformi vladavine prava, naša pregovaračka struktura će zajedno s Evropskom komisijom raditi na definisanju konkretnih akcija za dobijanje završnih mjerila. To će omogućiti da Evropska komisija pripremi odgovarajući izvještaj i predstavi ga državama članicama EU. Usvajanje izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 od strane Savjeta EU svakako će podstaći postupno zatvaranje svih drugih poglavlja; rekla je Kordić.

Govoreći o novoj metodologiji pregovora sa EU, Kordić kaže da ona otvara više prostora za politički dijalog sa državama kandidatima i mogućnost učestvovanja u radu radnih tijela EU zajedno sa državama članicama na temu različitih sektorskih politika.

„U tehničkom smislu, većina stavki nove metodologije je već definisana u pregovaračkom okviru za Crnu Goru iz 2012. godine, tako da se tu ne očekuju niti izmjene u načinu izvještavanja Evropske komisije, niti neke ‘tematske’ izmjene u pregovaračkoj strukturi. Ipak, podjela na grupe poglavlja, tzv. klastere, koju uvodi nova metodologija, ukazuje da u pregovaračkoj strukturi moramo imati snažno zajedničko djelovanje resora i interakciju više poglavlja, kako bismo ostvarili uspjeh“, kazala je ona.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još