Pandemija pokazala da je potrebno povećati stepen zaštite turista

 Pandemija pokazala da je potrebno povećati stepen zaštite turista

Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma juče su prisustvovali II online sastanku Odbora za izradu međunarodnog kodeksa za zaštitu turista, u koordinaciji Svjetske turističke organizacije (UNWTO), prenosi FOS.

Kako je pandemija COVID−19 u potpunosti promijenila svjetsku realnost, pa i u sektoru turizma i putovanja, tako se stvorila potreba za definisanjem zajedničkih principa i standarda, uslovljenih povećanim zahtjevima turista, i to ne samo i isključivo zdravstvenih. U krajnjem je cilj povećanje stepena pravne zaštite turista odnosno potrošača.

Na sastanku je bilo riječi o pravcima u izradi Preporuka za pomoć međunarodnim turistima u urgentnim situacijama.

„Značaj izrade ovog dokumenta potvrđuje poziv za učešće izuzetno važnim subjektima za sektor turizma, koji su uključeni u rad Odbora u svojstvu tzv. posmatrača, a koji su se saglasili da je zbog nastalih okolonosti evidentna potreba da se pripremi jedinstven dokument o zaštiti turista. U grupi posmatrača koji su dali podršku radu Odbora su predstavnici sljedećih institucija i organizacija: DG Grow i DG Justice iz Evropske Komisije, ICAO (Organizacija međunarodnog civilnog vazduhopolovstva), ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju), UNCTAD (Konferencija UN o trgovini i razvoju), ECTAA (Evropska asocijacija turističkih agenata i turoperatora), EGFATT (Asocijacija evropskih garantnih fondova za putovanja i turizam), HOTREC (krovna organizacija hotela, restorana, kafića i sl subjekata u Evropi), IATA (Međunarodna organizacija za vazdušni saobraćaj), IFTTA (Međunarodni forum zagovornika putovanja i turizma), IH&RA (Međunarodna asocijacija hotela i restorana), ISTO (Međunarodna organizacija za socijalni turizam)“, saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Sekretarijat UNWTO je predložio i tri eksperta koji će na volonterskoj osnovi raditi na ovom dokumentu, a koji su ukratko ukazali na ključne elemente koje oni smatraju posebno važnim u izradi ovog Kodeksa. Oni su ukazali na neophodnost dijeljenja ideja i zajedničke pripreme ključnih principa, kao i potrebu kasnije implementacije u zakonodavne okvire.

Na sastanku su izabrani predsjedavajući i potpredsjedavajuci radom Odbora, Brazil i Grčka. Predstavljen je i raspored aktivnosti u radu Odbora za predstojeći period, a III sastanak Odbora biće održan 17. decembra.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još