Program javne rasprave

 Program javne rasprave

Foto: Facebook, Opština Danilovgrad

U skladu sa Odlukom o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, Predsjednica opštine Danilovgrad je Zaključkom broj 01-332/20-1540/1 od 26.10.2020. godine, utvrdila Nacrt Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte, Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i Nacrt Odluke  o naknadi za urbanu sanaciju. Zaključkom se navedeni nacrti stavljaju na javnu raspravu, navodi se u saopštenju Opštine.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE:

  1. Povodom Nacrta Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte, Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i Nacrta Odluke o naknadi za urbanu sanaciju, organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, počev od 26.10.2020. godine, zaključno sa 09.11.2020. godine.
  2. Nacrti navedenih odluka biće objavljeni na internet sajtu Opštine Danilovgrad www.danilovgrad.me.
  3. Javni uvid u nacrte navedenih odluka, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine u Ul. „Blaža Mrakovića“ bb u Danilovgradu.
  4. Centralna javna rasprava održaće se u velikoj sali Skupštine Opštine Danilovgrad, dana 06.11.2020. godine, sa početkom u 12h.
  5. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Danilovgrad na adresu: Trg 9. decembar, Danilovgrad ili na e-mail: urbanizam.prostora@danilovgrad.me, do isteka roka za javnu raspravu.
  6. Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.
Avatar

Jasna Kaluđerović

Pročitajte još

Leave a Reply

Pravila Komentarisanja
Uslovi Korišćenja