Projekat 1000plus: Za sada nema ponuđenih stanova u Danilovgradu

 Projekat 1000plus: Za sada nema ponuđenih stanova u Danilovgradu

Foto: 1000plus.me

Za četvrtu fazu projekta „1000plus“ predaja dokumentacije bankama počela je 19. novembra 2020. godine.

Interesovanje Danilovgrađana, kao i građana Crne Gore za učešće u Projektu „1000plus“ je izrazito veliko, kako u četvrtoj fazi, tako i u prethodne tri, za portal Danilovgrad objasnio je Ljubiša Pavićević, samostalni savjetnik u Direktoratu za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

“Do sada je, kroz prethodne tri faze, 1186 porodica riješilo stambeno pitanje, odnosno preko tri hiljade građana. U prvoj fazi Projekta „1000plus“, kredit je odobren za 433 porodična domaćinstva, a stambeno pitanje tada je riješilo 1239 građana Crne Gore. U drugoj fazi Projekta „1000plus“, kredit je odobren za 376 porodičnih domaćinstava, a stambeno pitanje je riješilo 910 građana Crne Gore. U trećoj fazi Projekta „1000plus“, kredit je odobren za 377 porodičnih domaćinstava, a stambeno pitanje je riješilo 906 građana Crne Gore“, naveo je Pavićević.

Uzimajući u obzir iskustvo iz prethodnih faza, kao i prosječne iznose kredita koji su se odobravali, u Direktoratu za razvoj stanovanja očekuju da će oko 400 domaćinstava u IV fazi riješiti stambeno pitanje.

Pavićević ističe da trenutno nema ponuđenih stanova u Danilovgradu.

“Javni poziv za ponuđače stanova je trajao od 28. avgusta do 17. septembar 2020. godine, odnosno, za izgrađene stanove javni poziv traje do završetka realizacije Projekta „1000plus“. Kada su u pitanju investitori, koji nude stambene objekte u izgradnji, nemamo ponuđenih stanova u Danilovgradu. Međutim, imajući u vidu novinu IV faze, odnosno da su dostupni svi stanovi na tržištu koji zadovoljavaju propisane uslove, lista stanova se kontinuirano dopunjava, te očekujemo da ćemo imati ponuđenih stanova u Danilovgradu.“

Dvije građevinske kompanije iz Danilovgrada su podržale ovaj projekat i to „Gradnja Promet“ doo Spuž, Danilovgrad, i „Eurozox“ doo Spuž, Danilovgrad. Obije kompanije su ponudile stanove u izgradnji u Podgorici i to 35, odnosno 24 stambene jedinice.

“Jedna od novina četvrte faze je ponuda stanova u izgradnji. Naime, javnim pozivom je definisano da se svi izgrađeni stanovi, bilo da je u pitanju novogradnja ili starogradnja, a koji ispunjavaju propisane uslove, mogu biti predmet kupovine. Na ovaj način uspjeli da omogućimo kupovinu svih stambenih jedinica na teritoriji Crne Gore, naročito u onim opštinama u kojima nema novogradnje, objašnjava Pavićević i dodaje:

“Da bi izgrađeni stambeni objekat bio predmet kupovine u Projektu „1000plus“, bitno je istaći glavne uslove, kao što su: Maksimalna cijena po metru kvadratnom ne može biti veća od 1.100eura; Stambeni objekat mora zadovoljavati minimalne uslove energetske efikasnosti, što se odnos na zgrade koje su izgrađene prije 2013. godine. U tom slučaju, imamo spisak ovlašćenih lica koja vrše energetske preglede i izdaje izvještaj EE. Ukoliko je zgrada izgrađena nakon 2013. godine, ovaj izvještaj nije potreban. Da su svi papiri u vezi stana 1/1, odnosno da nema terete i ograničenja.“

Takođe jedan od noviteta četvrte faze Projekta “1000plus“ jeste i dodatna grupa priortetnih lica.

“Posebnu pažnju imamo prema prioritetima, te stoga porodična domaćinstva koja imaju prioritet u ovom projektu su: samohrani roditelji, odnosno staratelji, lica sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član lice sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja i žrtve nasilja u porodici, a u ovoj fazi, imajući u vidu situaciju sa pandemijom COVID19 koja je zadesila cjelokupno društvo, kao i sav teret koji su nosili zaposleni u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru, nakon pažljivog razmatranja i uzimanja u obzir svih okolnosti, odlučeno je da upravo oni, pored navedenih, budu prioritetna lica u IV fazi“, naveo je Pavićević.

Svi ostali detalji u vezi ovog projekta mogu se naći na sajtu www.1000plus.me.

Avatar

Jasna Kaluđerović

Pročitajte još