SDP traži dječji dodatak za djecu do 14 godina

 SDP traži dječji dodatak za djecu do 14 godina

Foto: UNICEF Montenegro, Duško Miljanić

Socijaldemokratska partija predala je danas u proceduru amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a amandmanima se predlaže promjena odredbe kojom će se djeci do 14 godina obezbijediti pravo na dječiji dodatak.

Kako je kazao član GO SDP-a Bojan Zeković, dodatak je potreban do redovnog završetka obaveznog osnovnog obrazovanja, jer su obaveze veće.

Saopštenje Zekovića prenosimo u cjelosti: 

Ne postoji niti jedan razlog zašto bi djeci tokom školovanja bio uskraćen dječji dodatak, a dobijala ga samo djeca tokom predškolskog uzrasta. Potrebe djece u školskom uzrastu su veće, a društvo ne smije dozvoliti da zbog siromaštva roditelja djeci bude otežano školovanje.

Time ne gube samo djeca iz siromašnih porodica kojima se otežava školovanje – predodređuju da sjutra budu siromašni roditelji, i stvara ciklično siromaštvo, već gubi cijelo društvo koje ne koristi njihove potencijale.

Kako bi bili socijalno pravedniji i kako bi se obezbijedilo duže trajanje dječjeg dodatka djeci kojima je ova pomoć potrebna, predlažemo da one porodice sa, za naše uslove naročito visokim primanjima, kao što su direktori banaka i uspješnih preduzeća, članovi Vlade, poslanici, svi oni čija su primanja višestruko iznad prosjeka, ne ostvaruju tu vrstu socijalne podrške, jer za njom realno nemaju potrebu.

Parlamentarna većina predlaže da “pravo na dodatak za djecu imaju troje djece u porodici”. Prije svega par dana premijer Krivokapić je prilikom posjete jednoj brojnoj porodici koja ima sedmoro maloljetne djece, vrlo neprimjereno govorio o onim porodicama ili građankama i građanima koji imaju manji broj djece ili ih nemaju uopšte spočitavajući im navodni egoizam, dok ista većina predlaže uskraćivanje dječjeg dodatka onoj djeci koja imaju više braće i sestara.

Takav predlog je pogrešan, a praksa da svega u par dana jedno govorite, a radite suprotno duboko licemjerna.

Država ne treba da bračnim parovima planira porodicu i određuje broj djece, ali ni da diskrimiše brojnije porodice i onu djecu koja imaju veći broj braće i sestara.

Javno nije prezentovan niti jedan argument koji bi opravdao ukidanja dječjeg dodatka navršetkom šeste godine, odnosno ukidao dječji dodatak onoj djeci koja imaju troje braće i sestara.

Takav predlog smatramo nepravednim i pogrešnim. Nijesmo predlagali uvećanje iznosa dječjeg dodatka, cijeneći stanje javnih finansija, ali smatramo da je raspodjela kakvu predlažemo mnogo bolja i pravednija.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još