U moratorijumu 70 miliona eura kredita

 U moratorijumu 70 miliona eura kredita

Foto: Ilustracija

Preko 54 miliona eura kredita pravnih lica, 15,3 miliona eura građana i 579 hiljada eura preduzetnika nalazi se u moratorijumu, prenosi Pobjeda.

Blizu 70 miliona eura kredita nalazi se u moratorijumu, odnosno odložena je otplata kroz mjere koje je do sada donijela Centralna banka za saniranje posljedica pandemije. To su Pobjedi kazali iz Centralne banke, koja je krajem oktobra tekuće godine usvojila izmjenu Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije na finansijski sistem, kojom se implementira njen peti set mjera.

– Prema podacima koje su nam banke dostavile na 31. oktobar, ukupan iznos kredita koji su u moratorijumu iznosi 69,9 miliona eura, odnosno 2,4 odsto ukupnih bruto kredita na nivou sistema. Od navedenog iznosa 13,8 miliona eura se odnosi na moratorijum II iz trećeg seta mjera (19. maj 2020. godine) kada su banke novim setom mjera bile u mogućnosti da odobre novi moratorijum na otplatu kredita do 90 dana klijentima na čiju je finansijsku situaciju epidemija negativno uticala – pojasnili su iz Centralne banke.

Najveći dio od ukupnog iznosa ili 56,1 milion eura se odnosi na moratorijum III koji pripada četvrtom setu mjera.

– On je usmjeren na sektore koji su najpogođeniji pandemijom, a koji je podrazumijevao, između ostalog, propisivanje obaveze bankama da odobre moratorijum korisnicima kredita iz sektora turizma, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – pojašnjavaju iz ove vrhovne monetarne institucije.

Posmatrano po nominalnim iznosima, najveći dio kredita u moratorijumu se odnosi na kredite pravnih lica, odnosno firmi.

– Najveći dio ili 54,05 miliona eura, što je 77,34 odsto, odnosi se na kredite pravnih lica – pokazuju podaci CBCG.

U moratorijumu je blizu 22 odsto kredita građana.

– Krediti u moratorijumu odobreni fizičkim licima iznose 15,3 miliona eura i čine 21,84 odsto ukupnih u moratorijumu. Ostatak od 579 hiljada eura se odnosi na kredite preduzetnicima koji čine 0,83 odsto onih u moratorijumu, posmatrano na kraju oktobra – kazali su redakciji Pobjede.

Iz ove vrhovne monetarne institucije podsjećaju da su usvajanjem posljednjeg moratorijuma stvoreni uslovi za olakšanje finansijske situacije određenim grupama stanovništva koje su posebno pogođene ili će u narednom periodu biti pogođene pandemijom.

– Riječ je o fizičkim licima koja su ostala ili će ostati bez posla i kojima je zarada smanjena ili će biti smanjena. S obzirom da je implementacija petog seta mjera u toku, odnosno da je počela 6. novembra tekuće godine, Centralna banka još ne raspolaže podacima o kreditima koji su u moratorijumu po ovom osnovu. Razlog je to što su banke u obavezi da ih dostave Centralnoj banci do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec – objasnili su iz CBCG.

To znači da bi prve podatke Centralna banka trebalo da ima do 15. decembra.

Podsjetimo da su ukupni krediti građana i privrede na kraju oktobra tekuće godine iznosili 3,09 milijardi eura. Od toga građani imaju 1,4 milijarde, firme u privatnom flasništvu 1,08 milijardi, centralna Vlada 251 milion, opštine 40 miliona, firme u državnom vlasništvu 34 miliona, NVO 12 miliona i fondovi socijalne sigurnosti 1,7 miliona eura.

Avatar

Portal Danilovgrad

Pročitajte još